Využití technické analýzy na komoditních trzích

Název práce: Využití technické analýzy na komoditních trzích
Autor(ka) práce: Gol, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Makovec, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
diplomová práce s názvem ?Využití technické analýzy na komoditních trzích? se snaží prokázat možnost využití technické analýzy jako samostatného analytického přístupu, na jehož základě by se nechalo obchodovat se ziskem. V první části se zaměřuje na stručný popis jednotlivých analytických přístupů. V následujících částech analyzuje již samotnou technickou analýzu a jednotlivé přístupy, resp. technické indikátory či formace. V poslední části pak testuje vybrané zástupce technických indikátorů na burzovních datech a vyhodnocuje jejich možné využití pro praxi.
Klíčová slova: obchodování; technické indikátory; burza; komodity; technická analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 1. 2008
Datum podání práce: 7. 1. 2008
Datum obhajoby: 5. 2. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7758/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: