Diskriminace na trhu práce v České republice podle pohlaví

Název práce: Diskriminace na trhu práce v České republice podle pohlaví
Autor(ka) práce: Mikešová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Montag, Josef
Oponenti práce: Stočková, Olga
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá diskriminací podle pohlaví na trhu práce a pozici žen českém trhu práce. Příčiny diskriminace žen podle ekonomických teorií jako jsou teorie diskriminačních preferencí, statistická diskriminace a diskriminující monopson jsou diskriminační preference spotřebitelů a zaměstnavatelů, nižší elasticita nabídky práce žen nebo genderové stereotypy. Nižší průměrná mzda žen může být dále vysvětlena menším akumulovaným lidským kapitálem žen, menším zastoupením žen v rizikových profesích, kde je riziko kompenzováno vyšší mzdou a také pracovní segregací podle pohlaví. Hlavní způsoby odstranění nerovného postavení žen na trhu práce jsou překonávání genderových stereotypů, kombinace práce a rodiny, flexibilní formy zaměstnání, státní politiky, ale také konkurenční trhy a ekonomický růst.
Klíčová slova: rovné příležitosti; segregace; mzdové rozdíly; diskriminace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 1. 2008
Datum podání práce: 7. 1. 2008
Datum obhajoby: 29. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7765/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: