Finanční aspekty samostatné a přenesené působnosti na příkladu Moravskoslezského kraje

Název práce: Finanční aspekty samostatné a přenesené působnosti na příkladu Moravskoslezského kraje
Autor(ka) práce: Kostelná, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Peková, Jitka
Oponenti práce: Staňková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá finančními aspekty přenesené a samostatné působnosti kraje. V úvodních kapitolách je zaměřena na probíhající reformu veřejné správy, která významně přispěla k obnovení územní samosprávy a ke vzniku krajů. V souvislosti se vznikem krajů následuje popis finančního systému na úrovni krajů s podrobnějším vymezením postavení rozpočtu. Významnou část práce tvoří analýza vývoje příjmů a výdajů krajů v letech 2001-2005, s nastíněním vývoje v roce 2006. V návaznosti na celkové hospodaření krajů v České republice následuje praktická část práce, ve které je zpracována analýza vývoje hospodaření Moravskoslezského kraje v letech 2001-2006. Cílem této práce je zhodnotit systém financování kraje a jeho vliv na plnění úkolu kraje v samostatné a přenesené působnosti Moravskoslezského kraje.
Klíčová slova: výdaje kraje; příjmy kraje; rozpočet kraje; finanční systém; Územní samospráva
Název práce: The financial aspects of independent and delegated competences of the Moravian - Silesian Region
Autor(ka) práce: Kostelná, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Peková, Jitka
Oponenti práce: Staňková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 8. 2006
Datum podání práce: 23. 8. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3513/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: