Analýza přístupu konzervativní vlády k sociálnímu státu z let 1945–1951 v době vlády Winstona Churchilla (1951–1955)

Název práce: Analýza přístupu konzervativní vlády k sociálnímu státu z let 1945–1951 v době vlády Winstona Churchilla (1951–1955)
Autor(ka) práce: Janovská, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kovář, Martin
Oponenti práce: Fabianková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou přístupu konzervativní vlády pod vedením Winstona Churchilla (1951-1955) k sociálnímu státu z let 1945-1951. Obsahuje stručnou deskripci změn navrhovaných tzv. Beveridgeovou zprávou a tzv. Bílými knihami. Je zde charakterizován sociální stát, který vytvořila Labouristická strana pod vedením Clementa Attleeho ve Velké Británii. V této práci nalezneme stručnou komparaci volebních programů z let 1951 a analýzu výsledků voleb z roku 1945 a 1951. Následně jsou analyzovány přístupy Konzervativní strany k sociálnímu státu během let 1945-1951 a dále v období 1951-1955.
Klíčová slova: Konzervativní strana; Labouristická strana; Stát blahobytu
Název práce: An analysis of an attitude of the Conservative Government under the leadership of Winston Churchill (1951-1955) to the Welfare State in 1945-1951
Autor(ka) práce: Janovská, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kovář, Martin
Oponenti práce: Fabianková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis presents an analysis of an attitude of the Conservative Government under the leadership of Winston Churchill (1951-1955) to the Welfare State in 1945-1951. The thesis contains a brief description of the changes proposed in the Beveridge Report and in the White Papers. There is characterized the Welfare State that has been created by the Labour Party under leadership of Clement Attlee in Great Britain. We can find here a brief comparison of the Party Manifestos from 1951 and an analysis of elections results from 1945 and 1951. Furthermore there is an analysis of an attitude of the Conservative Party to the Welfare State in 1945-1951 and in 1951-1955.
Klíčová slova: Conservative Party; Labour Party; Welfare State

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2016
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 14. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56945/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: