Easy Money Policy Federálního rezervního systému v 90. letech 20. století

Název práce: Easy Money Policy Federálního rezervního systému v 90. letech 20. století
Autor(ka) práce: Pospíšil, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Oponenti práce: Tajovský, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na téma měnové politiky Federálního rezervního systému ve Spojených státech amerických v období 90. let 20. století. Hlavní důraz je při analýze kladen na recesi v letech 1990-1991 a následující události, jež vedly ke vzniku a rozvoji spekulační bubliny, kterou krátce po jejím prasknutí v roce 2001 následovala stagnace americké ekonomiky. Pomocí důkladné analýzy a porovnáním protichůdných názorů docházím k závěru, že americká centrální banka svými opatřeními v letech 1995-2000 přispěla k většímu nafouknutí burzovních spekulací. Nicméně tato rozhodnutí banka činila v souladu s tehdejšími krizovými situacemi v domácí i světové ekonomice, a to s cílem zajistit cenovou stabilitu a hospodářský rozvoj. Dále docházím k závěru, že měnová politika americké centrální banky nebyla příčinou krize, tou byla zejména vlna nových technologií a s tím související přehnaná očekávání investorů na finančních trzích.
Klíčová slova: Federální rezervní systém; měnová politika; krátkodobé úrokové sazby; USA; Alan Greenspan; dot-com bublina
Název práce: Easy Money Policy of the Federal Reserve System in the 1990s
Autor(ka) práce: Pospíšil, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Oponenti práce: Tajovský, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on monetary policy of the Federal Reserve System in United States in the 1990s. The emphasis during the analysis is put on recession of 1990-1991 and occasions which lead to market speculation, followed by US economy stagnation after its burst. I deeply analyzed the issue and contradictory opinions of renowned economists I conclude that American central bank's decisions during 1995-2000 contributed to the increase of stock market speculation. Nevertheless, these decisions were made in consistency with then crises of domestic and global economy with the aim of ensuring price stability and economic growth. Hence, my conclusion is that monetary policy of American central bank did not exactly cause the crisis, it was mainly investor's exuberance due to wave of new technologies emerging in the 1990s.
Klíčová slova: Federal Reserve System; monetary policy; federal funds rate; USA; Alan Greenspan; dot-com bubble

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2016
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 2. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56829/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: