Ekonomická proveditelnost dostavby nového bloku jaderné elektrárny v České republice

Název práce: Ekonomická proveditelnost dostavby nového bloku jaderné elektrárny v České republice
Autor(ka) práce: Kovář, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hladík, Miroslav
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou a aktuálním stavem jaderné energetiky v postavení energetického mixu Evropy. První kapitoly objasňují podstatu specifičnosti výroby elektrické energie z jaderných elektráren a popisují její pozitivní aspekty. V další části se řeší zhodnocení dostavby jaderné elektrárny Temelín společně s citlivostní analýzou na cenu elektrické energie na burze.
Klíčová slova: jaderná elektrárna; contract for difference; náklady na výrobu elektrické energie; elektrická energie
Název práce: Economic feasibility of the construction of nuclear power station in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kovář, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hladík, Miroslav
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on issues of nuclear power engineering and its current status in relation to the variety of energy production within Europe. The initial chapters clarify the specific qualites of production of electric energy from nuclear powerplants and show its positive aspects. The final part of the thesis evaluates the completion of the Temelín nuclear power station, and presents a sensitivity analysis of the price of electricity on the Power Exchange.
Klíčová slova: nuclear powerplant; contract for difference; cost of producing electricity; electric power

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2016
Datum podání práce: 20. 5. 2016
Datum obhajoby: 2. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56777/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: