Corporations Acting As Individuals And Their Impact On Society

Název práce: Corporations Acting As Individuals And Their Impact On Society
Autor(ka) práce: Tinoco, John
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Žamberský, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
When developing this thesis the main goal was to see how corporations impact society through new legislations giving them the right to act as individuals or humans. Gradually examining the impact on humans through CSR with analysis on how the implementation of CSR affects the performance of the business. A more theoretical approach is taken since Corporate Social Responsibility and Corporate Personhood are hard to classify since interpretation is dependent on individuals and cultures implemented within. The approach taken was to examine two cases including Enron and British Petroleum and see how their social practices affected society and the environment in general. Also the examination of research done from others was analyzed in order to find whether there was a correlation between CSR and the performance of the firm. The results concluded that there is a positive correlation between corporations implementing CSR initiatives and the overall performance of the business. It is also seen that businesses implement CSR to offset negative impacts. This supports the outcome of Enron and British Petroleum that if CSR would have been implemented correctly there is a great chance of success for the future. In overview it shows that for a corporation to improve it is success and become more competitive within the industry it is best to implement CSR tools in the correct way to create a competitive advantage. Reinforcing that being transparent and true will help the business succeed.
Klíčová slova: Business Industry; Perception; Investment; Competitive Advantage; Impact ; Society ; Corporation ; Performance; CSR; Corporate Personhood
Název práce: Corporations Acting As Individuals And Their Impact On Society
Autor(ka) práce: Tinoco, John
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Žamberský, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je prozkoumat, jak obchodní společnosti ovlivňují společnost v rámci nové legislativy, jež jim dala právo jednat jako individuální osobnosti. Hlavní pozornost je tak věnována konceptům společenské odpovědnosti firem a jejich osobností identity, které jsou v literatuře i praxi obtížně klasifikovatelné, protože značně subjektivně vnímatelné. Metodologie práce vychází z teoretické expozice, literární rešerše, koncepční analýzy a rozboru dvou případových studií. Práce dospívá k závěru, že implementace CSR konceptu uvážlivým způsobem může pozitivně ovlivnit výkonost firem a jejich konkurenceschopnost, přičemž důraz je potřeba klást zejména na transparentnost a širší vnímání různých důsledků podnikových aktivit.
Klíčová slova: vnímání; investice; konkurenční výhoda; náraz; Obchod Průmys; korporace; Corporate Personhood; CSR; představení

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 8. 2015
Datum podání práce: 11. 5. 2016
Datum obhajoby: 6. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53809/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: