Dovoz potravin ze států východní Asie

Název práce: Dovoz potravin ze států východní Asie
Autor(ka) práce: Petr, Zdeněk
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Kolář, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou přepravy potravin ze zemí východní Asie do Evropy. Teoretická část obsahuje ucelený základ v oblasti mezinárodního obchodu s potravinami a logistiky potravin. V praktické části je rozebrán proces přepravy vybraného druhu potravin, konkrétně rýže, mezi zkoumanými oblastmi.
Klíčová slova: Potraviny; Logistika potravin; Východní Asie
Název práce: Import of foodstuffs from East Asia
Autor(ka) práce: Petr, Zdeněk
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Kolář, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the issues linked to transport of foodstuffs from East Asia to Europe. The theoretical part contains a comprehensive overview on international trade with foodstuff and food logistics. The practical part is an analysis of transport process of rice between the two regions.
Klíčová slova: Food Logistics; Foodstuffs; East Asia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 5. 2015
Datum podání práce: 30. 6. 2016
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53179/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: