Mezinárodní logistický řetězec květin

Název práce: Mezinárodní logistický řetězec květin
Autor(ka) práce: Gladyšev, Michail
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Kolář, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá mezinárodním logistickým řetězcem květin. Primárním cílem je analýza logistického řetězce v kontextu obchodu s touto komoditou a následná identifikace problémových částí, na které navrhuji možná řešení. Sekundárním cílem je poskytnout čtenáři ucelený obraz o tom, jak funguje obchod s květinami, jaké zde probíhají operace, jaká logistika a procesy se při tom uplatňují a konečně, jak vypadá praxe.
Klíčová slova: Mezinárodní obchod; Květiny; Logistický řetězec
Název práce: International supply chain of flowers
Autor(ka) práce: Gladyšev, Michail
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Kolář, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on international supply chain of flowers. The primary goal of this thesis is to analyse supply chain in context of international trade with this commodity and subsequent identification of problematic parts to which I find possible solutions. The secondary goal is to offer reader comprehensive image of how trade with flowers works, what kind of operations take place, what kind of logistics and processes are used and finally, how does it look in practice.
Klíčová slova: Flowers; Supply chain; International trade

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2015
Datum podání práce: 18. 5. 2016
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51547/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: