The Maastricht Criteria and its alternatives

Název práce: The Maastricht Criteria and its alternatives
Autor(ka) práce: Tóthová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Janda, Karel
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work deals not only with the issue of the Maastricht Convergence criteria but also with an alternative way of evaluation of the preparedness to monetary integration ? the theory of Optimum currency areas. It contains an enumeration of convergence criteria stated in the Maastricht Treaty, explains its purport and imperfections. Further on a few criteria stemming from the Optimum currency area theory are listed and the relation between them and the Maastricht criteria is examined. In the practical part the preparedness of the Czech Republic to enter the Eurozone is evaluated on the basis of both criteria. Emphasis is put on the relation between the Maastricht criteria and the Optimum currency area criteria on both, theoretical and empirical basis.
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 1. 2008
Datum podání práce: 7. 1. 2008
Datum obhajoby: 31. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7791/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: