Vysokorychlostní železnice ve Francii se zaměřením na nízkonákladové společnosti

Název práce: Vysokorychlostní železnice ve Francii se zaměřením na nízkonákladové společnosti
Autor(ka) práce: Musil, Jaroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Cveček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se vČnuje vývoji vysokorychlostní železnice ve Francii se zaměřením na nízkonákladové společnosti. Teoretická část se zaměřuje na proces vzniku a vývoje železnic ve Francii od počátku 19. století. Dále rozebírá důvody vedoucí ke vzniku vysokorychlostní železnice a jednotlivých tras, a také organizační strukturu společnosti SNCF. V analytické části se věnuje rozboru zkoumaných typů doprav a jednotlivých skupin cestujících. V závěru je za pomocí multikriteriální analýzy vybrán nejvhodnější typ dopravy na vybrané trase pro jednotlivé skupiny cestujících
Klíčová slova: Francie; Vysokorychlostní železniční doprava; TGV
Název práce: High-speed rail in France within the scope of low cost railway companies
Autor(ka) práce: Musil, Jaroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Cveček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master Thesis focuses on development of high-speed rail in France within the scope of low-cost rail companies. The theoretical part describes the process of formation and development of French railways since the beginning of 19th century. It also discusses reasons leading to the creation of high-speed rail and different rail routes and also organizational structure of the company SNCF. Within analytical part, it describes researched types of transport and different groups of passengers. In the last part of the paper, with a help of multicriterial analyses, the most suitable type of transport on a certain route for each group of passengers is chosen.
Klíčová slova: TGV; France ; High-speed rail

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 8. 2015
Datum podání práce: 8. 6. 2016
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53954/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: