Inspirace americkým rámcem kalkulace náhrady škody z porušení patentového práva pro návrh českého rámce

Název práce: Inspirace americkým rámcem kalkulace náhrady škody z porušení patentového práva pro návrh českého rámce
Autor(ka) práce: Černíková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svačina, Pavel
Oponenti práce: Hamplová, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá metodikou kalkulace náhrady škody z porušení práva na patent v americkém a v českém právním prostředí. Metodika je vymezena nejprve v podmínkách amerického právního rámce. Hlavní pozornost je věnována způsobu stanovení licenčního poplatku, přičemž je detailně popsána jak metoda analýzy tzv. Georgia-Pacific faktorů, tak jsou zohledněny další metody doporučované literaturou. Na základě identifikace hlavních rozdílů mezi americkou a českou legislativou náhrady škody byla provedena analýza aplikovatelnosti postupů kalkulace škody dle amerického rámce v České republice.
Klíčová slova: náhrada škody; ušlé zisky; škoda; licenční poplatek; patent; duševní vlastnictví; vynález
Název práce: The American patent infringement damages framework as an inspiration for a suggestion for the Czech framework
Autor(ka) práce: Černíková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svačina, Pavel
Oponenti práce: Hamplová, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theses is dedicated to the methodology of patent infringement damages calculations in the American and Czech legal environment. The methodology is first defined in terms of the US legal framework. The main focus is devoted to the methods of determining the royalty rate, as the thesis describes the Goergia-Pacific factors analysis and also additional methods recommended by literature are taken into account. Based on the identification of the main differences between the American and Czech damages legislation, it analyzes an applicability of the American framework in the Czech Republic.
Klíčová slova: damage; invention; lost profits; infringement damages; patent; royalty rate; intellectual property

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2014
Datum podání práce: 31. 5. 2015
Datum obhajoby: 22. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50707/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: