Financing Political Parties in Germany – the Case of Political Foundations

Název práce: Financing Political Parties in Germany – the Case of Political Foundations
Autor(ka) práce: Paul, Sebastian
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Ondráčka, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis analyzes the current German political situation in terms of party financing. In particular, the special role that political foundations play in this connection and what influence they have on German political parties, decision makers and German politics in general, shall be examined. Political foundations are playing an important role in party financing and some of them are even operating internationally. Exactly what role they play is still not well known by the German public and many reports related to this topic do not exist. One of the main concerns of the thesis will consequently be on corruption and lobbying in the German political system.
Klíčová slova: Party Financing; Germany; Political Foundations
Název práce: Financing Political Parties in Germany – the Case of Political Foundations
Autor(ka) práce: Paul, Sebastian
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Ondráčka, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá aktuálním tématem financování politických stran v Německu, zejména pak zvláštní rolí politických nadací. V práci bude zkoumán jejich možný politický vliv na německé politické strany, tvůrce politik a obecně na německé politiky. Politické nadace hrají důležitou roli ve financování politických stran a některé z nich dokonce působí na mezinárodní úrovni. Jakou přesnou roli nadace hrají není příliš jasné ani německé veřejnosti a mnoho informací, které by se tomuto tématu věnovaly, neexistuje. Jeden z hlavních cílů práce je také poukázat na souvislost tohoto tématu s korupcí a lobbingem v Německu.
Klíčová slova: Financování politických stran; Politické nadace; Německo

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54596/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: