Automobilový průmysl jako faktor regionální konkurenceschopnosti v České republice

Název práce: Automotive industry as a factor of regional competitiveness in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Rejka, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Oponenti práce: Květoň, Viktor
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The automotive industry is one of the most important industries in the Czech Republic. This diploma thesis identifies its main characteristics and assesses its impact on regional competitiveness. The hypothesis tested in the practical section of this thesis is that suppliers producing high value-added products contribute to regional competitiveness more than suppliers of simple products. A review of relevant theories provides a sound reasoning to support this hypothesis. An analysis of available data from the Czech Republic, however, leads to a rejection of this hypothesis as the results from the practical part signalise that in the Czech Republic the impact of suppliers of simple products is higher than the impact of high value-added suppliers.
Klíčová slova: automotive industry; regional competitiveness; global production networks; Czech Republic
Název práce: Automobilový průmysl jako faktor regionální konkurenceschopnosti v České republice
Autor(ka) práce: Rejka, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Oponenti práce: Květoň, Viktor
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Automobilový průmysl je jedním z nejdůležitějších průmyslových odvětví v České republice. Tato diplomová práce identifikuje jeho hlavní charakteristiky a zhodnocuje jeho dopad na regionální konkurenceschopnost. Hypotéza testovaná v praktické části je že dodavatelé produktů s vysokou přidanou hodnotou přispívají regionální konkurenceschopnosti více, než dodavatelé jednoduchých produktů. Přehled relevantních teorií poskytuje solidní argumentaci podporující tuto hypotézu. Analýza dostupných dat z České republiky však vede k odmítnutí této hypotézy, neboť výsledky praktické části této práce naznačují, že dopad dodavatelů jednoduchých produktů je v České republice vyšší, než dopad dodavatelů produktů s vysokou přidanou hodnotou.
Klíčová slova: automobilový průmysl; regionální konkurenceschopnost; Česká republika; globální produkční sítě

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2015
Datum podání práce: 20. 5. 2016
Datum obhajoby: 20. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54295/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: