Současné trendy urbanizace na příkladu Mexico City

Název práce: Současné trendy urbanizace na příkladu Mexico City
Autor(ka) práce: Kolářová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khendriche Trhlínová, Zuzana
Oponenti práce: Macháček, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je identifikovat současné trendy urbanizace na příkladu Mexico City, které se patří mezi nejvíce urbanizovaná města na světě. Práce zkoumá dopady urbanizace z hlediska rostoucích sociálních a zdravotních problémů obyvatel v mexickém hlavním městě. Teoretická část práce popisuje základní pojmy, současné trendy urbanizace rozvojových a rozvinutých zemí a její pozitivní a negativní dopady. Praktická část je zaměřena již na samotné charakteristiky urbanizace Mexico City, na negativní dopady, které vznikají a na opatření, která město k jejich snížení využívá. Zvolená problematika byla vyřešena pomocí metody literární rešerše, komparace, analýzy dat a pozorování. Ke zpracování dat byly rovněž využity oficiálně dostupné statistiky.
Klíčová slova: doprava; metropolitní zóna; Valle de México; Mexico City; Urbanizace
Název práce: Current trends of urbanization of Mexico City as an example
Autor(ka) práce: Kolářová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Khendriche Trhlínová, Zuzana
Oponenti práce: Macháček, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to identify current trends of urbanization of Mexico City as an example, which is one of the most urbanized cities in the world. This paper examines the impacts of urbanization in terms of increasing social and health problems of people in Mexican capital. The theoretical part describes main concepts, current trends of urbanization in developing and developed countries, and its positive and negative impacts. The practical part is focused on a very characteristic of urbanization in Mexico City, on negative impacts which arise, and on measures that the city uses in order to reduce them. The methods that has been used on this topic were literature review, data analysis, comparison and observation. To process the data, official statistics were also used.
Klíčová slova: Mexico City; Urbanization; metropolitan zone; Valle de México; transportation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 7. 2015
Datum podání práce: 16. 5. 2016
Datum obhajoby: 20. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53670/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: