Determinants of the Sharing Economy Emergence; an experimental study

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Determinants of the Sharing Economy Emergence; an experimental study
Překlad názvu:
DETERMINANTS OF THE SHARING ECONOMY EMERGANCE; AN EXPERIMENTAL STUDY
Autor práce:
Dahy, Adham Mohamed Wahied
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Miklánek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Prokop, Jaromír
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá vznik jednoho z nejrychleji rostoucích ekonomických jevů moderní doby - "sdílené hospodářství". Cílem této práce je oddělit dva možné způsoby, které mohou vést ke zvýšení využití sdílení služeb ekonomiky;Peer-pressure and information-cascades. Navíc jsem předpokládal, že Peer-pressure a Information-cascades vedou ke zvýšení využívání služeb sdílející ekonomiky. Pro testování této hypotézy, byl proveden ekonomický experiment, v němž byly účastníci vyzváni k účasti v hře loterii, která se skládá z 12 period a v každé si l vybrat ze dvou možností; jedna představovala standardní hospodářství, zatímco druhá představovola sdílené hospodářství. Výsledky experimentu mně umožnilo prokázat svou hypotézu, neboť naznačují, že oba, Peer-preassure a Information-cascades jsou ve skutečnosti schopné ovlivnit rozhodování účastníka při zapojení do sdílených služeb ekonomiky a podílet se tedy na vzniku spoluspotřebitelství.
Klíčová slova:
Peer pressure; Sharing economy; Experiment; risk preference; Information cascades

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 3. 2016
Datum podání práce:
15. 6. 2016
Datum obhajoby:
13.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56803_qdaha00.pdf [1,46 MB]
Veřejná příloha:
13811_qdaha00.pdf [517,34 kB]
Oponentura:
48246_proj04.pdf [368,34 kB]
Hodnocení vedoucího:
56803_mikt00.pdf [157,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56803/podrobnosti