DETERMINANTS OF THE SHARING ECONOMY EMERGANCE; AN EXPERIMENTAL STUDY

Název práce: Determinants of the Sharing Economy Emergence; an experimental study
Autor(ka) práce: Dahy, Adham Mohamed Wahied
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Miklánek, Tomáš
Oponenti práce: Prokop, Jaromír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis explores the emergence of the newest type of economy the sharing economy one of the fastest growing economic phenomena in contemporary times. This thesis cites numerous research papers that encompass the sharing economy alongside other papers in different fields such as marketing and experimental economics. The main goal of this thesis is to disentangle possible channels that may have led to the increase in use of the sharing economy-provided services. To do so, we conducted an experiment using tools provided by the field of experimental economics. In the theoretical part of this thesis the main aim was to broadly explain what the sharing economy is as well as introduce the concepts to be used in the practical part. At the beginning I focus on defining the sharing-economy concept including its many definitions when it first appeared and the three phases that account for its emergence. I then explain the sharing economy concept providing the reason it is gaining worldwide recognition as well the main enablers behind it major companies involved with it the three main systems operating within it and the economics behind it. Finally I explain the many angles associated with its success, such as the concepts of Web 2.0 and P2P. Towards the end of the theoretical part I introduce the concepts that are relevant to the practical part and the experiment including risk-preferences information cascades and peerpressure. The practical part of this thesis focuses on the experiment including methodology designs treatments results etc. In the practical I present the hypothesis and the econometric model used for running the regression in order to test my hypothesis. Lastly I present the outputs I have obtained after running the regression, and comment on their significance and relevance to my hypothesis.
Klíčová slova: Experiment; risk preference; Peer pressure; Information cascades; Sharing economy
Název práce: DETERMINANTS OF THE SHARING ECONOMY EMERGANCE; AN EXPERIMENTAL STUDY
Autor(ka) práce: Dahy, Adham Mohamed Wahied
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Miklánek, Tomáš
Oponenti práce: Prokop, Jaromír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá vznik jednoho z nejrychleji rostoucích ekonomických jevů moderní doby - "sdílené hospodářství". Cílem této práce je oddělit dva možné způsoby, které mohou vést ke zvýšení využití sdílení služeb ekonomiky;Peer-pressure and information-cascades. Navíc jsem předpokládal, že Peer-pressure a Information-cascades vedou ke zvýšení využívání služeb sdílející ekonomiky. Pro testování této hypotézy, byl proveden ekonomický experiment, v němž byly účastníci vyzváni k účasti v hře loterii, která se skládá z 12 period a v každé si l vybrat ze dvou možností; jedna představovala standardní hospodářství, zatímco druhá představovola sdílené hospodářství. Výsledky experimentu mně umožnilo prokázat svou hypotézu, neboť naznačují, že oba, Peer-preassure a Information-cascades jsou ve skutečnosti schopné ovlivnit rozhodování účastníka při zapojení do sdílených služeb ekonomiky a podílet se tedy na vzniku spoluspotřebitelství.
Klíčová slova: Peer pressure; Sharing economy; Experiment; risk preference; Information cascades

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2016
Datum podání práce: 15. 6. 2016
Datum obhajoby: 13. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56803/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: