Optimalizace veřejné dopravy v centru Plzně v dlouhodobém horizontu

Název práce: Optimalizace veřejné dopravy v centru Plzně v dlouhodobém horizontu
Autor(ka) práce: Kohout, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Chlad, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou veřejné dopravy v centru Plzně a její optimalizací v dlouhodobém horizontu. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy veřejné dopravy a definována základní teoretická východiska pro městskou hromadnou dopravu a příměstskou dopravu. Dále jsou představeny dopravní prostředky a metody preference využívané ve veřejné dopravě, stručně je vymezen legislativní rámec veřejné dopravy. Nemalá pozornost je věnována procesům řízení dopravy, obzvláště procesu plánování. Teoretickou část uzavírá představení integrovaných dopravních systémů. V praktické části práce je rozebrán význam Plzně jakožto regionálního centra, analyzovány systémy městské hromadné dopravy a příměstské dopravy. Dále jsou popsána kritická místa v dopravním systému Plzně. Z tohoto popisu následně vychází optimalizační návrhy: vznik autobusového terminálu v ulici Šumavská v blízkosti železniční stanice Plzeň hlavní nádraží, vybudování průtahu vedoucího z Borské ulice na křižovatku Karlovarská/Lidická a využití severozápadního obchvatu města městskou hromadnou dopravou.
Klíčová slova: veřejná doprava; Plzeň; centrum města; optimalizace
Název práce: Optimalization of public transport in the centre of Pilsen in long term period
Autor(ka) práce: Kohout, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Chlad, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Diplomas thesis is focused on the area of public transport in the centre of Pilsen and its optimization in a long term. In the methodology part are defined basic terms of public transport and theoretical outcomes for urban and suburban public transport systems. Next there is a description of means of transport and methods of preference used in public transport. Shortly is introduced the legal framework of public transport in Czech Republic. The processes of transport management especially the process of planning are described in detail. The last subchapter of the methodology part describes integrated transport systems. The analytical part of the thesis begins with the description of the Pilsen as a regional centre and the analysis of its urban and suburban transport system. The deficits of the system are grouped into problem areas; for each problem area is suggested an optimization: the new bus terminal in Šumavská street near the Pilsen main train station, the interconnection of Borská street with the intersection Karlovarská/Lidická and usage of the north-west bypass by public transport.
Klíčová slova: public transport; city centre; Pilsen; optimalization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50892/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: