Investování fondů rizikového kapitálu

Název práce: Investování fondů rizikového kapitálu
Autor(ka) práce: Baňas, Ján
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brada, Jaroslav
Oponenti práce: Kubát, Max
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou a vývojem trhu rizikového kapitálu, který nabízí alternativní možnost financování podniků. Teoretická část popisuje základní pojmy, druhy vývojových fází a proces financování rizikového kapitálu. Praktická část se zabývá studií investování rizikového kapitálu do startupů ve světě, analýzou investici fondů rizikového kapitálu v Evropě jako jednou z možností pro zlepšení makroekonomických ukazatelů jednotlivých států EU. Poslední studie poskytuje přehled fondů rizikového kapitálu v Slovenské republice.
Klíčová slova: typy rizikového kapitálu; investice rizikového kapitálu; financování rizikovým kapitálem; fondy rizikového kapitálu; rizikový kapitál
Název práce: The investments of venture capital funds
Autor(ka) práce: Baňas, Ján
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brada, Jaroslav
Oponenti práce: Kubát, Max
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis deals with the analysis and development of the venture capital market which offers an alternative option for financing businesses. The theoretical part describes the characteristics of the basic concepts, the development phases and the process of funding venture capital. The practical part deals with the study of venture capital investment for startups in the world, analyzing the investments in venture capital funds in Europe as one of the possibilities for improving the macroeconomic indicators of individual EU countries. Last study provides an overview of the venture capital funds in Slovak Republic.
Klíčová slova: venture capital; venture capital investment; venture capital funds; types of venture capital; venture capital financing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 12. 2015
Datum podání práce: 31. 12. 2016
Datum obhajoby: 23. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55423/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: