Návratnost investic do vysokoškolského vzdělání

Název práce: Návratnost investic do vysokoškolského vzdělání
Autor(ka) práce: Benešová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Finardi, Savina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na lidský kapitál a investice do něj. Cílem je stanovení očekávané míry návratnosti investice do vysokoškolského vzdělání na vzorku studentů ekonomických škol v Praze. Práce analyzuje náklady, výnosy související s vysokoškolským vzděláním a existující metody výpočtu míry návratnosti.
Klíčová slova: lidský kapitál; vysokoškolské vzdělání; financování vysokých škol; očekávané výdělky; míra návratnosti
Název práce: The Rate of Return on Investments in Higher Education
Autor(ka) práce: Benešová, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Finardi, Savina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis focuses on human capital and investments in it. The aim is to provide an expected rate of return on investment in higher education on a sample of business schools students in Prague. The thesis analyses costs, revenues associated with higher education and existing methods of the rate of return calculation
Klíčová slova: human capital; higher education; universities funding; expected earnings; rate of return

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2016
Datum podání práce: 15. 5. 2016
Datum obhajoby: 16. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56509/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: