Devizové intervence centrální banky: srovnání zkušeností české a švýcarské centrální banky

Název práce: Devizové intervence centrální banky: srovnání zkušeností české a švýcarské centrální banky
Autor(ka) práce: Kohout, Eduard
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vejmělek, Jan
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá devizovými intervencemi české a švýcarské centrální banky a jejich následnou komparací. Devizové intervence se v poslední době staly plnohodnotným nástrojem měnové politiky ze stran obou bank a právě zkoumání dopadů devizových intervencí do reálné ekonomiky obou zemí je naplní této práce. Vzhledem k rozsahu, v jakém se devizové intervence používají, je toto téma stále aktuální a objevuje se ve veřejné debatě. První část představuje systémy devizových kurzů a upřesňuje roli měnové autority v daném systému. Ve druhé části se práce zabývá důvody použití devizových intervencí ze strany ČNB a zkoumá následná dopady. Třetí část se věnuje použití devizových intervencí ze strany SNB.
Klíčová slova: devizové intervence; depreciace; cílování inflace; systémy devizových kurzů; deflace
Název práce: Currency interventions: comparison of czech and suisse central bank
Autor(ka) práce: Kohout, Eduard
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vejmělek, Jan
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis aims at currency interventions executed by Czech and Suisse central bank and their following comparison. Currency interventions became lately monetary instrument that both central banks adopted. Effect of intervention on real economic situation in both countries will be content of this thesis. Because of the scale off the interventions, this issue is still current and it is still publicly debated. First part of this thesis introduces systems of exchange rate arrangements and describes the role of central bank. Second part of this thesis deals with currency interventions in Czech Republic and focuses on intervention impacts on real economics. Third part is devoted to Suisse currency intervention.
Klíčová slova: currency intervention; depreciation; inflation-targeting framework; classification of exchange rate arrangements; deflation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 12. 2015
Datum podání práce: 21. 5. 2016
Datum obhajoby: 24. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55657/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: