Komparace účtování a vykazování majetkových cenných papírů z pohledu investora v České republice a v Rusku

Název práce: Komparace účtování a vykazování majetkových cenných papírů z pohledu investora v České republice a v Rusku
Autor(ka) práce: Nikiforova, Daria
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou majetkových cenných papírů v České republice a v Ruské federaci. Jejím cílem je porovnat účtování a vykazování majetkových cenných papírů z pohledu investora dle českých a ruských právních předpisů. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část udává přehledné informace o vymezení cenných papírů v legislativě obou zemí, popisuje způsoby jejich oceňování a následně se zaměřuje na rozbor účtování a vykazování majetkových cenných papírů v obou účetních systémech. Praktická část zobrazuje tuto problematiku na příkladech reálně existujících podniků.
Klíčová slova: české účetnictví; investor; majetkové cenné papíry; ruské účetnictví
Název práce: Comparison of accounting and reporting of equity securities from the perspective of an investor in the Czech Republic and Russia
Autor(ka) práce: Nikiforova, Daria
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the issue of equity securities in the Czech Republic and in the Russian Federation. The aim is to compare accounting and reporting of equity securities from the investor's point of view according to Czech and Russian legislation. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part gives clear information about the definition of securities in the legislation of both countries, describes methods of valuation and lastly focuses on the analysis of the accounting and reporting of equity securities in both accounting systems. The practical part demonstrates this issue on the examples of real companies.
Klíčová slova: Russian accounting; Czech accounting; investor; equity securities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 11. 2015
Datum podání práce: 1. 5. 2016
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54919/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: