BRICS a ti další: PIIGS, BELL, MINT, Fragile five… Proč dochází k agregaci rozdílných ekonomik?

Název práce: BRICS a ti další: PIIGS, BELL, MINT, Fragile five...Proč dochází k agregaci rozdílných ekonomik?
Autor(ka) práce: Pivovarník, Karol
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Oponenti práce: Pour, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena především na analýzu rozdílných ekonomik spojovaných do jednoho celku na základě určitých podobně se vyvíjejícich makroekonomických ukazatelů. Cílem práce je zjistit do jaké míry je takové spojování opodstatněné. Makroekonomické ukazatele, na základě kterých vznikají jednotlivé seskupení, podrobujeme detailnější analýze a hledáme příčiny jejich vývoje. U rozvojových zemí BRICS a MINT, které spojuje rychlý ekonomický růst skoumáme především vývoj HDP a jeho strukturu. Na druhé straně u zemí PIIGS trpících vysokým zadlužením sledujeme strukturu dlhu nebo vývoj běžného účtu platební bilance. Výsledkem je zjištění podstatných rozdílů v struktuře ekonomik jednotlivých zemí, které sice z krátkodobého pohledu umožňují podobný vývoj, z dlouhodobého ho však prakticky vylučují. Většina rozvojových zemí má navyše vzhledem k jejich velikosti a počtu obyvatel potíže s dosažením jednoty i v rámci krajiny.
Klíčová slova: rozvojové trhy; hrubý domácí produkt; hospodářský růst
Název práce: BRICS a ti další: PIIGS, BELL, MINT, Fragile five… Proč dochází k agregaci rozdílných ekonomik?
Autor(ka) práce: Pivovarník, Karol
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Oponenti práce: Pour, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena především na analýzu rozdílných ekonomik spojovaných do jednoho celku na základě určitých podobně se vyvíjejícich makroekonomických ukazatelů. Cílem práce je zjistit do jaké míry je takové spojování opodstatněné. Makroekonomické ukazatele, na základě kterých vznikají jednotlivé seskupení, podrobujeme detailnější analýze a hledáme příčiny jejich vývoje. U rozvojových zemí BRICS a MINT, které spojuje rychlý ekonomický růst skoumáme především vývoj HDP a jeho strukturu. Na druhé straně u zemí PIIGS trpících vysokým zadlužením sledujeme strukturu dlhu nebo vývoj běžného účtu platební bilance. Výsledkem je zjištění podstatných rozdílů v struktuře ekonomik jednotlivých zemí, které sice z krátkodobého pohledu umožňují podobný vývoj, z dlouhodobého ho však prakticky vylučují. Většina rozvojových zemí má navyše vzhledem k jejich velikosti a počtu obyvatel potíže s dosažením jednoty i v rámci krajiny.
Klíčová slova: hrubý domácí produkt; rozvojové trhy; hospodářský růst
Název práce: BRICS a ti další: PIIGS, BELL, MINT, Fragile five... Proč dochází k agregaci rozdílných ekonomik?
Autor(ka) práce: Pivovarník, Karol
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Oponenti práce: Pour, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bachelor thesis is focused on the analysis of different economies connected to one unit based on certain similarly evolving macroeconomic indicators. The aim is to determine the extent to which such bonding is justified. Macroeconomic indicators, based on which various acronyms are formed are subjected to detail analysis and we are looking for the causes of their development. Common feature for developing countries like BRICS and MINT is rapid economic growth therefore we are analyzing especially GDP and its structure. On the other hand, for PIIGS countries suffering from high debt, we are analyzing the structure of the debt or the current account balance of payments. As a result of the analysis we found substantial differences in the structure of the economies of individual countries. Although the short term trend may be similar, in the long term there will be a significant difference. In addition most of the emerging countries find it difficult to achieve unity even within the country due to their size and population.
Klíčová slova: economic growth; emerging markets; gross domestic product

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 7. 2015
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 21. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53742/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: