Krachy na finančních trzích

Název práce: Crashes on Financial Markets
Autor(ka) práce: Tran Dinh, Khanh
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Brodani, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this work is description and analysis of the phenomena which suddenly cause unexpected and sharp decline in the financial markets, called crashes or collapses. This work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definition of the financial market and its crash, in addition, this part provides an overview of the theories explaining the origin of the speculative bubble and its bursting. The object of practical part is to describe occurred events in the financial markets in order to determine the possible causes, circumstances and consequences of these crashes.
Klíčová slova: the Great Crash of 1929; credit bubble; housing bubble; stock market crash in 1987; financial crisis; psychological analysis; speculative bubble; crashes; Minsky model
Název práce: Krachy na finančních trzích
Autor(ka) práce: Tran Dinh, Khanh
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Brodani, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je popis a analýza jevů, kdy náhle dochází k neočekávanému a prudkému poklesu na finančních trzích, tzv. krachům nebo kolapsům. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zabývá definicí finančního trhu a krachu, kromě toho je uveden přehled teorií, které podávají vysvětlení vzniku spekulativní bubliny a její splasknutí. Předmětem praktické části práce je líčení nastalé události na finančních trzích za účelem zjištění možných příčin, okolností a následků těchto krachů.
Klíčová slova: finanční krize; kreditní bublina; realitní bublina; krach na akciovém trhu v roce 1987; krachy; Minského model; psychologická analýza; spekulativní bubliny; Velký krach 1929

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2016
Datum podání práce: 31. 8. 2016
Datum obhajoby: 23. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56519/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: