Jednotná sazba DPH - ekonomické a sociální dopady

Název práce: Jednotná sazba DPH - ekonomické a sociální dopady
Autor(ka) práce: Dušková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Brabcová, Pavlína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zjistit, zda by bylo vhodné v České republice zavést jednotnou sazbu daně z přidané hodnoty. Než je přistoupeno k samotné analýze, je v práci shrnut dosavadní legislatvní vývoj jednotné sazby DPH. Zároveň se v této části práce snažím o zjištění současného postavení České republiky k zavedení jednotné sazby DPH a to především z pohledu vlády. Zvolený cíl jsem řešila pomocí dat dostupných ze statistiky rodinných účtů. Byly zkoumány dva roky. Rok 2013 (sazby 21 % a 15 %) a rok 2015 (sazby 21 %, 15 % a 10 %). Pro oba dva roky je spočítáno, jak by se změnily výdaje po případném zavedení jednotné sazby. Provedený výzkum nám dovolil zhodnotit, jestli by zavedení jednotné sazby bylo pro domácnosti dalším výdajem nebo úsporou v rámci jednotlivých skupin zboží a služeb.
Klíčová slova: sazby DPH; DPH; jednotná sazba DPH
Název práce: Single rate of VAT - economic and social impacts
Autor(ka) práce: Dušková, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Brabcová, Pavlína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to determine whether it would be appropriate to introduce a single rate of value added tax in the Czech Republic. Before the author proceeds to the analysis itself, she summarizes the legislative development of a single rate of VAT. At the same time in this part of the work, the author tries to determine the current position of the Czech Republic to the introduction of a single rate of VAT, in particular from the perspective of the Government. Data available from the statistics of family accounts were used to reach the objective of the work. The author analyzed two years: 2013 (the rate of 21 % and 15 %) and 2015 (the rate of 21 %, 15 % and 10 %). For both years is calculated how expenses would change after the potential introduction of a single rate. The research carried out allowed us to assess whether the introduction of a single rate would result in higher household expenses or savings within each group of goods and services.
Klíčová slova: single rate; VAT rates; VAT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2016
Datum podání práce: 1. 5. 2016
Datum obhajoby: 17. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56272/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: