Analýza dopadu zavedení rovné daně pro fyzické osoby (zaměstnance) v České republice

Název práce: Analýza dopadu zavedení rovné daně pro fyzické osoby (zaměstnance) v České republice
Autor(ka) práce: Barochová, Alice
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na analýzu dopadu zavedení rovné daně pro fyzické osoby (zaměstnance) v České republice. V úvodních částech je charakterizován současný daňový systém, původní koncept rovné daně autorů Alvina Rabushky a Roberta E. Halla, koncept zavedení rovné daně v České republice navrhovaného ODS a příklad daňového systému Slovenska, které již rovnou daň uvedlo do praxe. Praktická část práce se zabývá analýzou rovné daně ? na srovnání výpočtu čisté mzdy zaměstnance podle současného systému a podle návrhu ODS je ukázána výhodnost či nevýhodnost rovné daně pro jednotlivé domácnosti s různou výší příjmů. Výsledkem práce je, že koncept rovné daně by zvýšil čistou mzdu všech domácností. Při hodnocení výsledků analýzy je však nutné přihlédnout k výchozím předpokladům, které byly přijaty z hlediska proveditelnosti analýzy.
Klíčová slova: Česká republika; čistá mzda; zaměstnanec; rovná daň; daňový systém

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 8. 2006
Datum podání práce: 23. 8. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3520/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: