Finanční analýza - Karlovarské minerální vody, a.s

Název práce: Finanční analýza - Karlovarské minerální vody, a.s
Autor(ka) práce: Korčák, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vávrová, Hana
Oponenti práce: Kolářová, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
procentní rozbor, poměrová analýza, pravidla financování, analýza ČPK, Du Pontova analýza, bonitní (Quick Test, Indikátor bonity) a bankrotní (Altman,IN01)modely, EVA - ekonomicky přidaná hodnota
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2008
Datum podání práce: 9. 1. 2008
Datum obhajoby: 29. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7835/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: