Financování státního rozpočtu se zaměřením na instrumenty finančního trhu

Název práce: Financování státního rozpočtu se zaměřením na instrumenty finančního trhu
Autor(ka) práce: Major, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Brodani, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá financováním státního rozpočtu pomocí instrumentů finančního trhu, tedy státních pokladničních poukázek, střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů a státních spořicích dluhopisů. Dále rozebírá strukturu těchto instrumentů a její vývoj v čase.
Klíčová slova: státní spořicí dluhopisy; státní rozpočet; státní dluh; střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy; státní pokladniční poukázky
Název práce: Financing of government budget by financial market instruments
Autor(ka) práce: Major, Adam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Brodani, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on financing of the Czech government budget by financial market instruments: treasury bills, medium and long term bonds and state saving bonds. Secondly, it analyzes structure of the instruments and its development in time
Klíčová slova: state saving bonds; government budget; medium and long term bonds; treasury bills; government debt

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2016
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 24. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57300/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: