Vliv nezaměstnanosti na výši vyplácených sociálních dávek v okresech ČR

Název práce: Vliv nezaměstnanosti na výši vyplácených sociálních dávek v okresech ČR
Autor(ka) práce: Jánišová, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Kubátová, Květa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu výdajů na dávky státní sociální podpory na území okresů České republiky v letech 2006-2014. V uvedené době proběhly v rámci sociální podpory mnohé legislativní změny. Hlavním cílem diplomové práce je tyto změny zhodnotit z pohledu dopadu na výši výdajů na dávky státní sociální podpory a nalézt vztah mezi nezaměstnaností a dávkami státní sociální podpory. První část je zaměřena na vymezení teoretických pojmů, druhá část je věnována samotné analýze dat.
Klíčová slova: rodičovský příspěvek; přídavek na dítě; nezaměstnanost; dávky státní sociální podpory; příspěvek na bydlení
Název práce: The influence of the unemployment on the state social supprot benefits paid in districts of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Jánišová, Pavla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Kubátová, Květa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on the analysis of state social support benefits in various districts of the Czech Republic during the period 2006-2014. During this time many legislative changes took place. The main objective of this work is to evaluate these changes in terms of their impact on costs of state social support benefits and find the impact of unemployment on the state social support benefits. The first part of the thesis focuses on the definition of theoretical terms while the second part is dedicated to data analysis.
Klíčová slova: state social support benefits; unemployment; child benefit; housing benefit; parental benefit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2015
Datum podání práce: 19. 12. 2015
Datum obhajoby: 27. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51889/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: