Péče o pracovníky, sociální program a zaměstnanecké výhody ve společnosti Linde Gas a.s

Název práce: Péče o pracovníky, sociální program a zaměstnanecké výhody ve společnosti Linde Gas a.s
Autor(ka) práce: Pletichová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Oponenti práce: Rosická, Dana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá péčí o pracovníky, sociálním programem a především zaměstnaneckými výhodami, a to jak v obecné rovině, tak i konkrétně ve společnosti Linde Gas a.s. Cílem práce bylo prostudovat teoretická východiska, analyzovat současný stav a navrhnout řešení, jak systém zaměstnaneckých výhod vylepšit. Po teoretické části je uvedeno představení společnosti Linde Gas a.s. a analýza současného stavu benefitů, včetně jeho hodnocení. Součástí návrhu na zlepšení systému je doporučení poukázek, outsourcingu této oblasti a konání průzkumů mínění týkajících se zavádění a obliby benefitů (při současně rostoucí informovanosti a spokojenosti zaměstnanců).
Klíčová slova: outsourcing správy zaměstnaneckých výhod; poukázky; cafeteria; benefity; zaměstnanecké výhody; sociální program; péče o pracovníky

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 8. 2006
Datum podání práce: 23. 8. 2006
Datum obhajoby: 15. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3523/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: