Futures kontrakty na akciový index PX obchodované na BCPP, a.s

Název práce: Futures kontrakty na akciový index PX obchodované na BCPP, a.s
Autor(ka) práce: Vokatý, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Witzany, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce vznikla jako reflexe intenzivního rozvoje českého kapitálového trhu reprezentovaného především Burzou cenných papírů Praha a.s. a jeho přibližování se ke světovým plně sofistikovaným trhům (světovým burzám cenných papírů) cestou rozšíření produktového portfólia o produkty derivátového charakteru. Mezi produkty nově obchodované na Burze cenných papírů Praha, a.s. patří od roku 2006 futures, pákové investiční certifikáty a warranty. Předložená práce se věnuje finančním futures na akciový index PX. Tato diplomová práce si klade za cíl popsat vyčerpávajícím způsobem obchodování s futures kontrakty na českém kapitálovém trhu napříč celým životním cyklem tohoto derivovaného produktu. Práce tak seznamuje čtenáře s bázickými charakteristikami futures kontraktů, s vypořádáním futures obchodů, se způsoby řízení rizik, s výpočtem denních zisků a ztrát vyplývajících z držby těchto kontraktů a v neposlední řadě se věnuje modelům ocenění futures.
Klíčová slova: deriváty; akciový index PX; futures; BCPP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2008
Datum podání práce: 10. 1. 2008
Datum obhajoby: 5. 2. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7867/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: