Uplatnění absolventů VŠE na trhu práce a jejich hodnocení získaného vysokoškolského vzdělání

Název práce: Uplatnění absolventů VŠE na trhu práce a jejich hodnocení získaného vysokoškolského vzdělání
Autor(ka) práce: Dejl, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vltavská, Kristýna
Oponenti práce: Hulík, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá uplatněním absolventů Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) na trhu práce a jejich hodnocení získaného vysokoškolského vzdělání na základě výsledků šetření REFLEX 2013. První část práce je zaměřena na teoretické pojmy a statistické metody, které jsou následně použity v analytické části. Analytická část práce obsahuje analýzy týkající se uplatnění absolventů VŠE na pracovním trhu a hodnocení kvality získaného vysokoškolského vzdělání. Diplomová práce se snaží pomocí vícerozměrných statistických metod odpovědět na otázky, zda existuje souvislost mezi vystudovanou fakultou a klasifikací zaměstnání po příchodu na pracovní trh, jaké aspekty ovlivňují výši hrubého měsíčního příjmu ze současné práce, jak absolventi daných fakult hodnotí míru studiem získaných základů pro vstup do práce a také jak hodnotí zaměření absolvovaného studia na budoucí profesionální uplatnění.
Klíčová slova: Absolventi; Vysoká škola ekonomická v Praze; REFLEX; logistická regrese; korespondenční analýza
Název práce: Employability of graduates of the University of Economics, Prague and their quality assessment of acquired higher education
Autor(ka) práce: Dejl, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vltavská, Kristýna
Oponenti práce: Hulík, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the employability of graduates of the University of Economics, Prague (UE) and their quality assessment of acquired higher education based on REFLEX 2013 survey. The first part of this thesis is focused on theoretical concepts and statistical methods that are subsequently used in analytical part. The analytical part contains analysis of UE graduates employability and the quality assessment of acquired higher education. The aim of this diploma thesis is to provide answers on whether there is a relationship between studied faculty and job classification or which factors affect the monthly wage level using the multidimensional statistical methods. The thesis also deals with the graduates evaluation of acquired knowledge applicability and practical usability in future career.
Klíčová slova: University of Economics, Prague; REFLEX; graduates; logistic regression; Correspondence analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonomické statistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2016
Datum podání práce: 30. 5. 2016
Datum obhajoby: 25. 8. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56115/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: