Vývoj čínské pracovní migrace do Spojených států amerických na pozadí vzájemných politických vztahů ČLR a USA

Název práce: Vývoj čínské pracovní migrace do Spojených států amerických na pozadí vzájemných politických vztahů ČLR a USA
Autor(ka) práce: Vintnerová, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Veselý, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce si klade za cíl zachytit vývoj pracovní čínské migrace do USA na pozadí vzájemných politických vztahů. Hlavním cílem práce je zmapování vývoje a migračních trendů. Dominantně se práce soustřeďuje na skupinu vysoce kvalifikovaných a talentovaných jedinců. Mnozí z nich do USA nejprve přicházejí za studiem a později zde ve velké míře zůstávají a buduji svou kariéru. V současné době se zvyšuje poptávka po těchto jedincích také na straně ČLR. Čínští zaměstnavatelé jsou dnes schopni nabídnout vysoké ocenění a různé benefity, které mohou kvalifikované jedince oslovit a přimět k návratu a budování kariéry v domovské zemi.
Klíčová slova: Čínská lidová republika; Spojené státy americké; Reverzní migrace
Název práce: Evolution of chinese work migration to the United states of America and the impact of US - China Realations
Autor(ka) práce: Vintnerová, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Veselý, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with chinese work migration to the United states and it´s new trends. Historically, many chinese workers decided to leave their native country to improve their life and work conditions in the United States. The trend is now changing into reverse migration. Many of those who study or work in the United states, return back home to build a carrier. Thanks to economical development China can provide the talented and educated workers with better life conditions and higher salery.
Klíčová slova: China; United States of America; Reverse migration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 9. 2015
Datum podání práce: 1. 5. 2016
Datum obhajoby: 8. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53934/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: