Ekonomická analýza vlivu extrémních výkyvů počasí na provoz a návratnost investic malých vodních elektráren v ČR v letech 2000-2015

Název práce: Ekonomická analýza vlivu extrémních výkyvů počasí na provoz a návratnost investic malých vodních elektráren v ČR v letech 2000-2015
Autor(ka) práce: Pavlík, Vladimír
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Macháč, Jan
Oponenti práce: Louda, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Investice do malých vodních elektráren je i dnes ekonomicky velmi výhodná. Vzhledem k evropským a státním dotacím je doba návratnosti investice do MVE mnohdy poloviční, než jakou garantuje stát, resp. Energetický regulační úřad. Zde dochází k určité asymetrii informací mezi státem jakožto subjektem poskytujícím dotaci a provozovatelem MVE. Potenciál těchto zařízení není vyčerpán, ale v současné době se čím dál více hovoří o riziku extrémních hydrologických výkyvů způsobených vlivem povodní, nebo vlivem extrémního sucha. Tyto výkyvy mohou nepříznivě ovlivnit návratnost investice. Cílem práce je zjistit, do jaké míry hydrologické extrémy návratnost investice ovlivní...
Klíčová slova: hydrologická rizika; malá vodní elektrárna; návratnost investice
Název práce: Economic analysis of influence of weather extremes on working and return on investment of small hydropower plants in the Czech republic betwen 2000-2015
Autor(ka) práce: Pavlík, Vladimír
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Macháč, Jan
Oponenti práce: Louda, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nowadays, investments to small hydroelectric power stations are still highly profitable. Return on investment of a small hydroelectric power station is frequently half the period guaranteed by the state or by energy regulatory authority (Energy Regulatory Office, ERO). There is an information asymmetry among the state, as the entity that providing a subsidy, and operator of a small hydroelectric power station. These power station have constantly great potential. However, the risk of extreme hydrological fluctuations caused by floods or drought is discussed more thoroughly. Consequently, these fluctuations might harm the return on investment. The aim of this thesis is to determine to what extent hydrological extremes will affect the return on investment...
Klíčová slova: hydrological extremes; small hydroelectric power station; return on investment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 2. 2016
Datum podání práce: 31. 5. 2016
Datum obhajoby: 12. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56880/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: