Trade Relations between Colombia and the Czech Republic

Název práce: Trade relations between Colombia and the Czech Republic: Business opportunities
Autor(ka) práce: Lukeš, Nataly
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Daza Aramayo, Lourdes Gabriela
Oponenti práce: Zajíček, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this thesis is to determine and analyze trade relations between the Czech Republic and Colombia and to identify concrete business opportunities among them. the sub goals include the comparison of macroeconomic, political and socioeconomic indicators, analysis of the trade flows of goods, to identify the top 10 products and to determine the competitive advantage of both countries by using Porter's model of national competitive advantage. Finally several business opportunities are identified and each of them is described in more detail. The used methods are description, analysis and comparison of data from the Trademap webpage, World Bank and official records and reports from both countries trade ministries.
Klíčová slova: Business opportunities; Colombia; Czech Republic
Název práce: Trade Relations between Colombia and the Czech Republic
Autor(ka) práce: Lukeš, Nataly
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Daza Aramayo, Lourdes Gabriela
Oponenti práce: Zajíček, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this thesis is to determine and analyze trade relations between the Czech Republic and Colombia and to identify concrete business opportunities among them. the sub goals include the comparison of macroeconomic, political and socioeconomic indicators, analysis of the trade flows of goods, to identify the top 10 products and to determine the competitive advantage of both countries by using Porter's model of national competitive advantage. Finally several business opportunities are identified and each of them is described in more detail. The used methods are description, analysis and comparison of data from the Trademap webpage, World Bank and official records and reports from both countries trade ministries.
Klíčová slova: Colombia; Business opportunities; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 9. 2015
Datum podání práce: 11. 1. 2016
Datum obhajoby: 8. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53852/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: