Motivace vstupu na nelegální trh práce v České republice

Název práce: Motivace vstupu na nelegální trh práce v České republice
Autor(ka) práce: Bartejsová, Vladimíra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Běláčková, Vendula
Oponenti práce: Petrášek, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá analýzou motivace vstupu na nelegální trh práce v České republice. Obsahuje definici a členění pojmu ?práce na černo? z pohledu struktury, forem, odvětvového členění a hlavních příčin vzniku a dopadů tohoto fenoménu. Dále se zaměřuje na charakteristiku jednotlivých subjektů pracujících na černo a na jisté faktory, které tyto subjekty motivují ke vstupu na trh práce na černo. V závěru tato práce porovnává náklady a výnosy spojené s prací na černo a na základě této kalkulace dále správnost rozhodnutí vstoupit na trh práce na černo, a to z pohledu nabídky i poptávky po práci na černo.
Klíčová slova: -
Název práce: Motivation to enter illegal labor market in the CR
Autor(ka) práce: Bartejsová, Vladimíra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Běláčková, Vendula
Oponenti práce: Petrášek, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2008
Datum podání práce: 10. 1. 2008
Datum obhajoby: 26. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7878/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: