Vliv sametové revoluce na veřejný život v Milevsku v letech 1989-1990

Název práce: Vliv sametové revoluce na veřejný život v Milevsku v letech 1989-1990
Autor(ka) práce: Wimmerová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Petřík, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje politické události započaté 17. listopadem roku 1989, které vedly po 42 letech k ukončení vlády jedné strany a odstartovaly dlouhotrvající proces demokratizace Československa. Poukazuje na paralely a odlišnosti milevské a celostátní politiky v období od 17. listopadu 1989 do červnových voleb do Federálního shromáždění a České národní rady roku 1990. Popisuje, jak se demokratizační proces započatý sametovou revolucí v Praze promítl do veřejného života na malém městě. Odkrývá odpovědi na otázky, zda došlo k politickým, ekonomickým a společenským změnám v Milevsku z iniciativy občanů města, či byly tyto doporučeny z revolučního centra v Praze? Jak se k těmto změnám stavěli občané Milevska? Požadovali stejně jako v Praze obměnu politiků a pracovníků městských institucí, nebo měli své specifické požadavky odlišné od Prahy?
Klíčová slova: Československo; Sametová revoluce; přechod k demokracii; svobodné volby; komunální politika
Název práce: The Velvet Revolution's influence on public life in Milevsko during 1989-1990 era
Autor(ka) práce: Wimmerová, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Petřík, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis describes the political events initiated on November 17, 1989, which, after 42 years, led to the end of one-party rule and started the long process of democratization in Czechoslovakia. It analyzes the similarities and differences between the Milevsko policy and the national policy from November 17, 1989 to the June 1990 elections to the Federal Assembly and the Czech National Council. It describes how the democratization process, started with the Velvet Revolution in Prague, reflected in the public life of a small town. It answers questions like whether the political, economic and social changes in Milevsko were the initiative of its citizens, or those recommended by the revolutionary center in Prague? What was the attitude of Milevsko citizens towards these changes? Did they request replacement of politicians and municipal institutions as in Prague, or did they have specific requirements distinct from Prague?
Klíčová slova: Czechoslovakia; Velvet revolution; transition to democracy; free elections; local politics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2014
Datum podání práce: 5. 6. 2015
Datum obhajoby: 17. 8. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48159/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: