Výdaje na zdravotnictví-trendy a současnost

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Výdaje na zdravotnictví-trendy a současnost
Autor práce:
Škrobák, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Izák, Vratislav
Osoba oponující práci:
Klazar, Stanislav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diploma thesis "Health care expenditures- future prospects and current situation" is focused on three areas linked to health care expenditures in EU and USA. First area, health expenditures financing, is analyzed in first chapter of the thesis. In the chapter, the development of modern health systems from its beginnings to 2014 is described. Second chapter is based on statistical hypothesis testing- paired two-sample t-tests. Firstly, share of health expenditures on GDP in 2000 and 2014 is tested. Secondly, share of public financing on health expenditures in 2000 and 2014 in tested. Third chapter explores influence of demography factors on health care expenditures and tests structure of health care expenditures in 2004 and 2013.
Klíčová slova:
health care expenditures financing; health care expenditures; influence of demographic trends on health care expenditures; paired two-sample t-test

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 8. 2015
Datum podání práce:
20. 8. 2016
Datum obhajoby:
15.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58245_xskrm00.pdf [1,45 MB]
Oponentura:
49259_klazar.pdf [676,11 kB]
Hodnocení vedoucího:
58245_izak.pdf [165,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58245/podrobnosti