Režim přenesení daňové povinnosti a jeho budoucnost

Název práce: Režim přenesení daňové povinnosti a jeho budoucnost
Autor(ka) práce: Šťastná, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Toman, Petr
Oponenti práce: Zídková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této diplomové práce je zejména problematika tuzemského režimu přenesení daňové povinnosti jakožto nástroje v boji proti daňovým únikům na DPH a jeho plánované rozšíření. Režim přenesení daňové povinnosti ale není jediným nástrojem v boji proti daňovým únikům na DPH v České republice. V práci jsou proto analyzovány i ostatní používané nástroje. Těmito nástroji jsou kontrolní hlášení, institut nespolehlivého plátce, ručení za nezaplacenou DPH a EET. V závěru práce je provedena komparace jednotlivých nástrojů.
Klíčová slova: DPH; daňový únik; nástroje v boji proti daňovým únikům
Název práce: The reverse charge procedure and its future
Autor(ka) práce: Šťastná, Aneta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Toman, Petr
Oponenti práce: Zídková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this thesis is particularly the issue of domestic reverse charge procedure as a tool in the fight against tax evasion on value added tax (VAT) and its planned expansion. The reverse charge is not the only tool in the fight against evasion of VAT in the Czech Republic. The thesis therefore analyzed and used other tools. These instruments are inspection report, institute an unreliable payer, liability for unpaid VAT and EET. In conclusion, there is the comparison of individual instruments.
Klíčová slova: tax evasion; value added tax; tools against tax evasion of value added tax

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 11. 2015
Datum podání práce: 20. 5. 2016
Datum obhajoby: 15. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55552/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: