Důsledky války v Náhorním Karabachu na ekonomiku a obchod v dané oblasti

Název práce: Důsledky války v Náhorním Karabachu na ekonomiku a obchod v dané oblasti
Autor(ka) práce: Papikian, Anzhelika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Eichler, Jan
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá důsledky války o Náhorní Karabach na ekonomiku a obchod Arménie, Ázerbájdžánu a Náhorně-karabašské republiky. První část dané práce zahrnuje historický a politický kontext války a jsou zde také popsány příčiny vypuknutí konfliktu mezi znepřátelenými národy. Následující dvě kapitoly se věnují jádru předkládané bakalářské práce, konkrétně hlavním ekonomickým dopadům války o Náhorní Karabach na celý region Jižního Kavkazu. V poslední části je popsána ekonomika a obchod v Arménii, Ázerbájdžánu a Náhorním Karabachu (po válce v Náhorně-karabašské republice) před válkou a po ní a srovnán současný vývoj arménské a ázerbájdžánské ekonomiky.
Klíčová slova: Ázerbájdžán; Náhorně-karabašská republika; Náhorní Karabach; Náhorně-karabašský konflikt; Arménie; mezinárodní obchod
Název práce: The consequences of the war in Nagorno-Karabakh on the economy and trade of the given region
Autor(ka) práce: Papikian, Anzhelika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Eichler, Jan
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis talks about the consequences of the war in Nagorno-Karabakh on the economy and trade of Armenia, Azerbaijan and Nagorno-Karabakh Republic. The first part of this paper analyzes the historical and political context of the war and also describes the causes of the conflict. The following two chapters talk more about the core topic of this bachelor thesis, which is the main economic consequences of this war on the whole South Caucasus region. In the last part, the economy and trade before and after the war in Armenia, Azerbaijan and Nagorno-Karabakh (Nagorno-Karabakh Republic after the war) is described. Furthermore, recent developments of Armenian and Azerbaijani economies are compared.
Klíčová slova: Nagorno-Karabakh conflict; Azerbaijan; international trade; Nagorno-Karabakh Republic; Nagorno-Karabakh; Armenia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 4. 2015
Datum podání práce: 21. 4. 2016
Datum obhajoby: 23. 8. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52717/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: