Trvale udržitelný rozvoj a postkonfliktní rekonstrukce. Případová studie: válka v Kosovu

Název práce: Trvale udržitelný rozvoj a postkonfliktní rekonstrukce. Případová studie: válka v Kosovu
Autor(ka) práce: Straková, Zlata
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce v sobě propojuje teorii trvale udržitelného rozvoje s postkonfliktní rekonstrukcí a vytvořený aparát je použit na analýzu postkonfliktní rekonstrukce po válce v letech 1998 - 1999 v Kosovu. Situace je analyzována z pohledu trvalé udržitelnosti ve čtyřech definovaných složkách - ekonomické, sociální, politické a ekologické a je zkoumáno, jaký důraz je kladen na jednotlivé složky. Složky jsou analyzovány po jednotlivých fázích postkonfliktní rekonstrukce. Závěrem analýzy je, že na ekologickou složku byl v rámci postkonfliktní rekonstrukce kladen menší důraz než na ostatní složky a vývoj nebyl trvale udržitelný.
Klíčová slova: postkonfliktní rekonstrukce; trvale udržitelný rozvoj; válka v Kosovu
Název práce: Sustainable development and post-conflict reconstruction. Case study: war in Kosovo
Autor(ka) práce: Straková, Zlata
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master thesis connects a concept of sustainable development and post-conflict reconstruction and uses this connection to analyze post-conflict reconstruction after Kosovo war in 1998 - 1999. The situation is analyzed in four dimensions - economic, social, political and environmental and the thesis examines how much importance is given to the different dimensions. The dimensions are analyzed according to different stages of post-conflict reconstruction. The conclusion of the analysis is that the environmental dimension was given less importance than the others and the development was not sustainable.
Klíčová slova: sustainable development; post-conflict reconstruction; war in Kosovo

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2015
Datum podání práce: 6. 5. 2016
Datum obhajoby: 23. 8. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50921/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: