Problém omezených proměnných v úlohách lineárního programování a algoritmus pro řešení těchto úloh

Název práce: Problém omezených proměnných v úlohách lineárního programování a algoritmus pro řešení těchto úloh
Autor(ka) práce: Černohous, Roman
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kalčevová, Jana
Oponenti práce: Šmídová, Milada
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce představuje univerzální algoritmus pro řešení obecné úlohy lineárního programování s omezenými proměnnými. Je zde popsán algoritmus dvoufázové simplexové metody s horními a dolními mezemi jak pro maximalizační tak i pro minimalizační účelovou funkci. V práci jsou zahrnuty řešené příklady a to i grafické.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 8. 2007
Datum obhajoby: 31. 1. 2002
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7889/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: