Zdanění dividend

Název práce: Zdanění dividend
Autor(ka) práce: Lodrová, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Tecl, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá zdaněním dividendových příjmů plynoucích do České republiky či z ní. Poskytuje náhled na mezinárodní předpisy upravující zdanění a jejich dopad do české legislativy. Soustředí se na definici pojmu dividendy a postupy zdanění. Dále pak práce pomocí modelových příkladů zhodnocuje daňové zatížení fyzických a právnických osob, českých rezidentů v souvislosti s těmito příjmy a dopad na daňové příjmy ČR v souvislosti s výplatou do různých států.
Klíčová slova: skutečný vlastník; dividendy; podíl na zisku; transparentní entita; smlouva o zamezení dvojího zdanění
Název práce: Taxation of Dividends
Autor(ka) práce: Lodrová, Monika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Tecl, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with taxation of dividend income that is being paid out from or to the Czech Republic. It gives an insight into the international tax regulations and their impact on the Czech legislation. The thesis focuses on the definition of dividends and relevant tax procedures. Furthermore, it makes an assessment based on practical scenarios, on the extent of tax burden of persons, Czech tax residents that receive dividends; and the impact on Czech tax revenues in connection with dividend payout to different countries.
Klíčová slova: beneficial owner; fiscally transparent entity; double tax treaty; dividends

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 10. 2015
Datum podání práce: 15. 6. 2016
Datum obhajoby: 16. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55026/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: