Online marketingová komunikace firmy působící na trhu leadershipových programů

Název práce: Online marketing communication of leadership development company
Autor(ka) práce: Langášová, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Machek, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main goal of this masters thesis is to analyze current marketing communication of a specific leadership development company active and the Czech market and its effectiveness. Based on the results recommend measures for improvement using appropriate channels. In the first part theoretical background of online communication, strategic framework and measurement of performance is introduced. Statistics, expert surveys and insight from opinion leaders from the field are included to provide more practical and comprehensive understanding of approach to individual channels, current trends and potential future development. Second part is dedicated to analysis of online communication strategy of chosen leadership development company. Analysis are based on interviews with relevant target group, comparison of online activities of competition and clickstream analysis of data from Google Analytics of various communication channels.
Klíčová slova: social media; digital marketing; online marketing communication
Název práce: Online marketingová komunikace firmy působící na trhu leadershipových programů
Autor(ka) práce: Langášová, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Machek, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat aktuální marketingovou komunikaci specifické firmy působící na trhu leadershipových programů a její efektivity. Na základě zjištění budou navrženy změny.Teoretické část prezentuje základní principy fungování online marketingu a představuje jeho kanály. Statistiky i názory expertů byly zahrnuty pro naznačení trendů a budoucího možného vývoje. Drhá část se skládá z analýz dat z Google Analytics, rozhovorů s cílovou skupinou a porovnání s konkurencí.
Klíčová slova: digitální marketing; online marketing communication; sociální média

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2016
Datum podání práce: 31. 7. 2016
Datum obhajoby: 8. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57347/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: