Internet of Things: Business plan for an early-stage technology driven start-up

Název práce: Internet of Things: Business plan for an early-stage technology driven start-up
Autor(ka) práce: Verteletskyi, Maksym
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Andera, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of the thesis is to write a business plan for an early stage internet of things startup, specializing in indoor safety & facility management. Evaluate the potential of this business idea and its value proposition. Select the proper entry markets and calculate financial projections. Do it in such way that it would be acceptable by investors interested in making capital inputs.
Klíčová slova: Business Plan; IoT; Startup
Název práce: Internet of Things: Business plan for an early-stage technology driven start-up
Autor(ka) práce: Verteletskyi, Maksym
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Andera, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of the thesis is to write a business plan for an early stage internet of things startup, specializing in indoor safety & facility management. Evaluate the potential of this business idea and its value proposition. Select the proper entry markets and calculate financial projections. Do it in such way that it would be acceptable by investors interested in making capital inputs.
Klíčová slova: Startup; IoT ; Business Plan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 2. 2016
Datum podání práce: 29. 8. 2016
Datum obhajoby: 8. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56105/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: