FORMOVÁNÍ, STRATEGIE A FUNGOVÁNÍ VIRTUÁLNÍCH TÝMŮ - na příkladu konkrétní zahraniční firmy působící v České republice

Název práce: FORMOVÁNÍ, STRATEGIE A FUNGOVÁNÍ VIRTUÁLNÍCH TÝMŮ - na příkladu konkrétní zahraniční firmy působící v České republice
Autor(ka) práce: Křečková, Štěpánka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hubičková, Eva
Oponenti práce: Hamza, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje formování, strategii a fungování týmů, se zaměřením ná týmy virtuální a geograficky oddělené. Dále na základě dotazníkového šetření provedeného mezi zaměstnanci zahraniční firmy působící v České republice analyzuje výsledky spolupráce mezi virtuálními týmy v této společnosti.
Klíčová slova: vedení týmu; virtuální komunikace; virtuální organizace; virtuální týmy; Týmová práce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 8. 2006
Datum podání práce: 23. 8. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3527/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: