Spekulační aktivita na trhu s ropou a její vliv na cenu komodity

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Spekulační aktivita na trhu s ropou a její vliv na cenu komodity
Autor práce:
Melcher, Ota
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Taušer, Josef
Osoba oponující práci:
Baláž, Peter; Müller, Štěpán
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This study aims to analyse the precrisis period on the oil markets with a primary objective of assessing the role of speculation in the commodity's price development and its volatility. First it depicts the rapidly increasing speculative activity on the futures market together with the parallel oil price surge. The speculation is initially proxied by non-commercial traders' positions and subsequently quantified by Working's T-index. The paper then uses speculative traders' positions and both spot and futures prices to test for Granger causality within the framework of VAR models. For the sake of consistency it also evaluates causal links between speculation and inventories level. Further the study investigates the speculation impact on volatility of oil prices by employing various approaches in volatility quantification including GARCH models. Contrary to expectations we find that the speculatio's impact on both prices and their volatility is rather insignificant. In the last chapter we therefore seek for an explanation of the oil price developments by examining the market fundamentals. The interaction of supply and demand finally gives substantial evidence for understanding the price developments in the precrisis period.
Klíčová slova:
oil price; Garch model; oil price volatility; VAR model; Granger causality; oil market speculation; oil market fundamentals

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 9. 2011
Datum podání práce:
29. 8. 2016
Datum obhajoby:
26.10.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36790_xmelo01.pdf [8,72 MB]
Oponentura:
49398_balp01.pdf [253,47 kB]
Oponentura:
49399_muls00.pdf [297,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36790/podrobnosti