Internet jako prostředek komunikace a propagace firem

Název práce: Internet jako prostředek komunikace a propagace firem
Autor(ka) práce: Štroffek, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubálek, Tomáš
Oponenti práce: Kubálková, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je nalezení optimální internetové komunikační strategie firmy. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje pojmy marketing, internetový marketing, WWW, optimalizace SEO, reklamu na internetu, sociální sítě. Praktická část na příkladu firmy SOLAR STOP Czech a.s. ukazuje optimalizaci internetové propagace, její porovnání s předchozím stavem a zhodnocení přínosu.
Klíčová slova: Internet; Sociální sítě; Internetový marketing; SOLAR STOP Czech a.s.; SEO; www; Google Analytics
Název práce: The Internet as a means of communication and promotion companies
Autor(ka) práce: Štroffek, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubálek, Tomáš
Oponenti práce: Kubálková, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to find the optimal internet communication strategy of the company. The work consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part describes the concepts of marketing, internet marketing, SEO optimization, WWW, advertising on the internet, social networks. The practical part on the example of the company SOLAR STOP Czech a.s. shows the optimization of internet promotion and comparison with the previous version including benefits.
Klíčová slova: social networks; Google Analytics; SEO; Internet; internet marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2015
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 27. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54171/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: