Obsahový marketing přes online média na trhu interiérového dizajnu

Název práce: Content Marketing via Online Media in Interior Design Market
Autor(ka) práce: Jakešová, Nina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Vurm, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This work aims to provide an overview of current knowledge in the field of content marketing. Based on that, it defines key requirements for successful content marketing via online media. The system can be further used for creating or re defining content marketing for any company that wishes to effectively attract and retain their customers by providing them with valuable information. In the practical part, the thesis discusses the case of Insidecor, a company providing a web portal that showcases interior design products and inspiration available on Czech market. Based on the theoretical knowledge, description of the company's business, market situation and primary research, the thesis proposes key areas for improvement of the company's content marketing initiative.
Klíčová slova: online media; content marketing; digital media
Název práce: Obsahový marketing přes online média na trhu interiérového dizajnu
Autor(ka) práce: Jakešová, Nina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Vurm, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je poskytnout přehled o dosavadních poznatcích v oblasti content marketingu neboli obsahového marketingu. Na jejich základě jsou definovány požadavky pro úspěšný obsahový marketing přes online média. Tento systém může být dále k užití pro vytvoření anebo předefinování obsahového marketingu pro jakoukoliv společnost, která si přeje efektivně přilákat nové zákazníky a udržet si ty stávající tím, že jim poskytne cenné informace. Praktická část diplomové práce diskutuje situaci v společnosti Insidecor, která provozuje webový portál ukazující inspirace pro interiérový dizajn a produkty dostupné na českém trhu. Na základě teorie, popisu společnosti a uživatelského výzkumu jsou definovány klíčové oblasti, na které by se Insidecor měl zaměřit pro zefektivnění svého obsahového marketingu.
Klíčová slova: obsahový marketing; online media; digital media; content marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 8. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50102/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: