Finanční analýza společnosti SMS finanční poradenství, a.s

Název práce: Finanční analýza společnosti SMS finanční poradenství, a.s
Autor(ka) práce: Kawulok, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Pernica, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce Finanční analýza společnosti SMS finanční poradenství, a.s. je zhodnocení finanční situace společnosti na základě dat z let 2011 až 2014. Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části je představena metodika finanční analýzy včetně postupu při výpočtu jednotlivých ukazatelů. V praktické části jsou aplikovány postupy představené v teoretické části a dále je provedeno srovnání výsledků podniku s významnými konkurenty.
Klíčová slova: horizontální a vertikální analýza; poměrové ukazatele; finanční poradenství; Finanční analýza
Název práce: Financial analysis of company SMS finanční poradenství, a.s
Autor(ka) práce: Kawulok, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Pernica, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the Bachelor´s Thesis Financial analysis of company SMS finančnní poradenství, a.s. is evaluation of the financial situation of the company based on data from 2011 to 2014. The Thesis consists of theoretical and practical part. Theoretical part contains the methodology of financial analysis as well as procedures for calculating each indicator. Practical part contains application of approaches presented in theoretical part and comparison of the company´s results with the major competitors.
Klíčová slova: ratio indicators; financial consulting; Financial analysis; horizontal and vertical analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2015
Datum podání práce: 31. 5. 2016
Datum obhajoby: 12. 10. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55284/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: