Použití sociálních média pro propagaci vzdělávacích služeb

Název práce: Use of social media for educational services promotion
Autor(ka) práce: Kolomatskyi, Artem
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Havlík, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyze the influence of the promotion in the social media for educational services. Current work covers all the definitions and overviews of the literature that is relevant for the understanding of the chosen topic. Theoretical data was followed by the examples of implementation of tools that could help the enterprises to promote the goods and services on the local market. The practical part of the thesis is standing on the research of the business that provides educational services in Ukraine and how investments in the development of social media tools are showing the rise of the sales for the company. I consider my work to be helpful in understanding all crucial areas in social media marketing. The aim of this study is to offer valuable insights into the development campaign process that would help Meat Studies to attract more students to educational services of the company.
Klíčová slova: Educational Services; Social Media Marketing; Digital promotion
Název práce: Použití sociálních média pro propagaci vzdělávacích služeb
Autor(ka) práce: Kolomatskyi, Artem
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Havlík, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem diplomové prácí je analyzovat vliv propagací v socílanich media pro vzdělávací služby. Táto práce pokrývá všichní pojmy a přehledy z literatury příslušné teto temate. Teoretické údáje býlí vyplily z příkladů realizací nástrojů který mohli bych pomoct podpořit státky a služby na lokálním trhu. Praktická část prácí postávena na výzkumu podniků ktery provádí vzdělovací služby v Ukraině a jak investovani v vývoj socialnich media ukázuje zvýšení obratu prodeje. Myslím, že moje práce bude užitečná v porozumění všech klíčových oblastech v marketingu sociálnich média. Cílem tohoto učení je nabídnout cenné vhledy ve vývoji procesů který byl bych užitečný Meat Studies v přitahování nových klientů v vzdělávací služby firmy.
Klíčová slova: Vzdělávací služby; Marketing sociálních médií; Digitální propagace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 10. 2015
Datum podání práce: 31. 3. 2017
Datum obhajoby: 30. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54772/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: